Enceladus v tisku

Zajímavé články o ČOV a produktu Enceladus

URL

Ocenění holešovské firmě přijel předat chilský velvyslanec

Přerovský deník.cz

Není běžné, aby se v Holešově potkali dva velvyslanci a ještě k tomu z opačných koutů světa. Chilský velvyslanec v Česku Patricio Utreras Díaz a jeho český protějšek v Santiagu Josef Hlobil společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem předali prestižní ocenění firmě SATTURN Holešov.

URL

Český projekt řešící čištění odpadních vod slaví světový úspěch

www.komunalniekologie.cz

Holešovská společnost SATTURN, která je autorem projektu Enceladus, byla oceněna za přínos, který může přinést především v oblasti čištění municipálních odpadních vod. Tento unikátní systém řeší čištění vody v oblastech s roztroušenou zástavbou, která není vhodná pro centrální čištění prostřednictvím klasických obecních ČOV.

URL

Česká řešení pro chytrá města – Budva, Podgorica

www.mzv.cz

Ve dnech 4. a 5. 10. 2021 proběhly v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED prezentace českých firem v oblasti chytrých technologií v černohorské Budvě a Podgorici. Firmy prezentovaly nejnovější technologie např. pro řízení provozu, správu parkování, chytré zastávky nebo pro decentralizované modulární systémy čištění odpadních vod.

URL

Chytrá čistírna se značkou CZECH MADE

www.czechmade.cz

Systémová telemetrie ENCELADUS je inovativní a ekologické řešení, jehož podstatou jsou obecní soustavy domovních čistíren odpadních vod. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného sledování a řízení provozních stavů jednotlivých čistíren.

URL

Odkanalizování menších obcí – veletrh For Arch

www.komunalniekologie.cz

Informace o nové výzvě NPŽP č. 7/2021 či problémy obcí s úředníky, kteří brzdí realizace DČOV, řešil workshop pod názvem Odkanalizování menších obcí realizovaný v rámci veletrhu For Arch. Ukázal také fungující systém DČOV ve Starkoči či projekt Enceladus, který získal mezinárodní cenu za inovace a průzkum s globálním dopadem.

URL

Jaromír Tomšů: Zachovejme si zdravý selský rozum

www.zlin.cz

Byla to v holešovském zámku velká sláva. Šéf společnosti Satturn Holešov Jaromír Tomšů přebral od chilského velvyslance prestižní Cenu Magalhãesova průlivu za jedinečný projekt Enceladus týkající se inovativního systému monitorování pro soustavy domácích ČOV. Chilané ocenili řadu firem z celého světa, v České republice právě a jen tu holešovskou.

URL

V malé středočeské obci funguje šedesát domovních ČOV

www.komunalniekologie.cz

Obec Starkoč se zhruba 148 obyvateli leží v okrese Kutná Hora. Pozornost na sebe poutá zejména proto, že byla jednou z prvních obcí, které podaly žádost do dotační výzvy NPŽP v roce 2016. Způsob decentralizované kanalizace se zde osvědčil, a tak je dnes Starkoč inspirací pro mnohé další obce. Neodkanalizované zůstávají hlavně sezónně obývané objekty.

PDF

Firma SATTURN a její inovace sbírají vavříny

Časopis Perspektivy kvality

Rozhovor s Jaromírem Tomšů, jednatelem společnosti. Za systémovou telemetrii Enceladus pro obecní soustavy čistíren odpadních vod získala firma celou řadu ocenění, jako jsou Inovace roku 2019, Vizionář 2019, Mezinárodní cena inovací 2020, Egovernment The Best 2020 nebo prestižní cena z Chile Strait of Magellan Award.

PDF

Enceladus je inovativní a ekologické řešení

Časopis Prosperita

Firma SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. se stala držitelem značky CZECH MADE na svou jedinečnou službu Enceladus – systémovou telemetrii pro soustavy domovních čistíren odpadních vod. Enceladus je inovativní a ekologické řešení, které umožňuje budování soustav domovních ČOV propojených online monitoringem s možností vzdáleného řízení.

PDF

Neexistující kanalizace a plýtvání vodou na Kroměřížsku

Týdeník Kroměřížska

S jakými ekologickými problémy se potýká Kroměřížsko? Chaty bývají umístěny v krásných krajinných oblastech, bohužel nebývají připojeny na kanalizaci, chataři tedy vypouštějí odpadní vody do potoků. Když perou prádlo, potoky pění. Kroměřížský okres je nejvíce ohroženou oblastí Zlínského kraje i pohledu vysychání drobných vodních toků.

PDF

Nejvyšší počet obcí bez kanalizace je na Kroměřížsku

Týdeník Kroměřížska

Nejvyšší počet obcí bez kanalizace je v okrese Kroměříž. Potíže s realizací mají zejména menší obce s roztroušenou zástavbou a odloučené místní části měsíc, kde je ekonomicky a často i technicky nemožné tyto stavby vybudovat. Zlínský kraj, na rozdíl od jiných krajů ČR, je dlouhodobě pasivní v podporování obcí mající zájem o využití technologie DČOV.

URL

Enceladus: mozek obecních soustav domovních ČOV

www.komunalniekologie.cz

Mezi výhody obecních soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV) patří menší technická náročnost a nižší náklady na realizaci, než je tomu u kanalizačních systémů s jednotnou centrální ČOV. Telemetrie však dodává systému obecních soustav DČOV zcela nový rozměr – každá domovní ČOV je vybavena vzdáleným monitoringem.

URL

SATTURN získal cenu udělovanou inovátorům z celého světa

www.komunalniekologie.cz

SATTURN HOLEŠOV získal ocenění Nadace Fundación Imagen Chile za inovační projekt Enceladus. Jedná se o prestižní mezinárodní soutěž, které se účastní současní inovátoři z celého světa a která oceňuje projekty s globáním dopadem. Součástí ocenění je také vysazení stromu v Chile, nadace tak chce podpořit zalesňování v chilské Patagonii.

PDF

Obecní soustavy domovních čistíren odpadních vod

Obec a Finance 5/2020

Ekonomické i efektivní provozování soustavy DČOV jednou odborně způsobilou osobou (např. vyčleněným pracovníkem obce) je možné pouze za předpokladu, že každá domovní ČOV bude vybavena systémovou telemetrií. Jedná se o modulární sestavu zařízení a programového vybavení, která umožňuje vzdálený monitoring a také řízení ČOV.

PDF

Holešovská firma udává trend v decentrálním čištění

Magazín21 12/2020

Produkované odpadní vody jsou čištěny přímo v místě vzniku, kde jsou potom dále využívány nebo vraceny zpět do přírody. Soustavy čistíren odpadních vod jsou monitorovány a řízeny vzdáleně z centrálního servisního pracoviště. Environmentálnímu projektu Enceladus se firma věnuje již přes 12 let a získává za něj mnohá ocenění včetně mezinárodních.

PDF

Holešovská firma získala prestižní mezinárodní ocenění

Holešovsko 11/2020

Společnost SATTURN HOLEŠOV je držitelem řady ocenění za technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině. Nadace Fundación Imagen Chile vybrala systém Enceladus společnosti SATTURN HOLEŠOV jako českého vítěze prestižní soutěže „Cena Magalhãesova průlivu“.

PDF

Telemetrie – moderní nástroj centrální správy systému

SMSka 11/2020

Bližší seznámení se samotnou telemetrickou technologií – mozkem soustavy DČOV, který vytváří z jednotlivých čistíren funkční celek. Řídicí jednotka je základním prvkem systémové telemetrie. Mezi další součásti patří dohledový SW, čidlo otevření ČOV, čidlo tlaku vzduchu a inovativní kalová sonda, díky které není třeba provádět sedimentační zkoušky.

URL

Jak funguje obecní soustava ČOV s technologií řízenou na dálku?

www.komunalniekologie.cz

Soustavy domovních čistíren odpadních vod je možné v rámci obce propojit online monitoringem a mít tak nepřetržitý dohled nad provozem jednotlivých ČOV. K systému lze napojit dálkové vodoměry a telemetrii, tedy hlídání a řízené čerpání vodojemů a úpraven pitné vody, které poskytují nepřetržitý přehled o spotřebě vody.

PDF

Nekončící averze orgánů státní správy vůči inovačním řešením

SMSka 10/2020

Realizované či aktuálně připravované stavby obecních soustav domovních ČOV, stejně jako republikově rostoucí zájem starostů obcí o pořádané semináře na toto téma, jsou důkazem správně nastoupené cesty SFŽP. Na druhé straně však starostové velmi často narážejí na byrokratické obstrukce pracovníků OŽP a jejich averzi k inovačnímu řešení soustavy DČOV.

URL

Jaké jsou zkušenosti z obcí, kde soustavu domovních ČOV již mají?

www.komunalniekologie.cz

Praktické zkušenosti s realizací domovních čistíren v moravské obci Rybí a středočeských obcích Pertoltice a Zbraslavice. V Rybí je v provozu 190 domovních čistíren odpadních vod s online monitoringem. V obci Pertoltice bylo vybudováno 31 kusů DČOV a ve Zbraslavicích obsluhují 57 domovních čistíren v 10 osadách patřících pod obec.

URL

Nejčastější otázky z oblasti realizace soustav domovních ČOV

www.komunalniekologie.cz

Jak vypadá DČOV v základní sestavě? Jak funguje technické řešení a monitoring? Jaké jsou ekonomické, ekologické i edukativní dopady decentrálního čištění? Lze čerpat na realizaci DČOV dotace? Jednatel SATTURN HOLEŠOV Ing. Jaromír Tomšů odpovídá na nejčastější otázky spojené s budováním a provozem soustav domovních ČOV.

URL

Rybí provozuje 190 domovních ČOV s on-line monitoringem

www.komunalniekologie.cz

Stavba DČOV je projekt, který je schopná realizovat každá obec, náklady na stavbu jsou třetinové a dochází k minimálnímu rozkopání veřejného prostranství obce. Uživatelé DČOV se učí větší odpovědnosti k tomu, co do odpadních vod vypouštějí, protože výsledek vidí hned za domem. Přečištěná voda se dá použít na zahradě, což mnoho lidí využívá.

URL

Premiér Babiš navštívil obce efektivně nakládající s vodou

www.vlada.cz

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr kultury Lubomír Zaorálek navštívili vzámeček Petrkov na Havlíčkobrodsku, který jeho vlastníci nabízejí k prodeji. Poté si premiér s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem prohlédli v obcích Starkoč a Holice realizované projekty na zadržování a čištění vody podpořené z národních či evropských zdrojů.

PDF

Semináře pro starosty o ČOV jsou stále atraktivní

SMSka 7/2020

Poslední červnový čtvrtek se v sokolovně ve Starkoči na Čáslavsku sešli starostové obcí i měst z celé republiky, aby se blíže seznámili s problematikou decentrálního čištění odpadních vod. Mikroregion Čáslavsko, zastoupený Janem Jiskrou, starostou obce Starkoč, uspořádal v pořadí již třetí úspěšný seminář zaměřený na alternativní způsob odkanalizování.

PDF

Nastupující trend v odkanalizování venkova

Obec a Finance 4/2020

Kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod je součástí základní technické infrastruktury každé obce. Přesto ani dnes tento standard není samozřejmostí pro více než 10 % populace České republiky. Legislativa obcím ukládá splnění této povinnosti do konce roku 2021. Řešením je soustava domovních ČOV se systémovým monitoringem.

PDF

Decentrální čištění odpadních vod

Obec a Finance 2-3/2020

Problematika čištění komunálních odpadních vod na venkově je aktuální téma, které zajímá mnoho malých obcí. Právě v malých sídlech je technicky složité a ekonomicky náročné budovat kanalizační systém s jednotnou centrální čistírnou odpadních vod. Řešením jsou soustavy domovních čistíren odpadních vod s nepřetržitým monitoringem jejich funkce.

PDF

Decentrální odkanalizování obcí v praxi aneb nebojte se inovací

SMSka 4/2020

Decentrální čištění odpadních vod na venkově je v současné době dynamicky se rozvíjející způsob odkanalizování venkova, což potvrzují realizované i připravované projekty. Příčinou celoplošného zájmu starostů obcí s roztroušenou zástavbou je ekonomická výhodnost inovativního řešení při současném dosažení ekologicky prospěšných cílů.

PDF

Ve Starkoči se konají semináře o domácích čistírnách odpadních vod

SMSka 2/2020

O výhodách a fungování domácích čistíren odpadních vod v menších obcích informoval už druhý seminář v obci Starkoč na Čáslavsku. Vesnice je jedním z prvních realizátorů projektu, za který obdržela v soutěži Komunální projekt roku 2019 cenu v kategorii „Chytrá obec“. Obec dohlíží na bezproblémový chod domácích čistíren na pozemcích občanů.

PDF

Domovní ČOV – správná volba pro zadržování vody v krajině

SMSka 1/2020

Problematika čistění komunálních odpadních vod na venkově je v posledních letech velmi aktuální téma. Důvodem je nejen splnění požadavků stanovených v evropských směrnicích, ale i měnící se vztah obyvatel venkova k životnímu prostředí v oblasti čištění odpadních vod a zadržování vody v krajině a také semináře pořádané MŽP a SFŽP.

PDF

Obec Starkoč spustila soustavu domovních čistíren odpadních vod

Priorita 9/2019

Obec Starkoč spustila soustavu domovních čistíren odpadních vod (PDF )

Priorita 9/2019

V obci Starkoč se rozhodli místo tlakové kanalizace použít soustavu domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Nainstalované čistírny mají sofistikovaný společný systém řízení. Díky němu odpadá nutnot neustálého vyvážení kalů a okolí zařízení je bez zápachu. DČOV dosahují vysoké účinnost čištění a díky systémovému monitoringu je možné je neustále sledovat.

Dodavatel telemetrie

SATTURN

Dodavatel ČOV

ABPLAST

DČOV

DČOV

Kontakt

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

Dlažánky 305

769 01 Holešov

Česká republika