Ocenění

Cena Magalhãesova průlivu

Firma SATTURN získala prestižní mezinárodní cenu z Chile za unikátní projekt Enceladus zaměřený na čištění odpadních vod. Velvyslanec Chilské republiky J. E. Patricio Utreras předal během své návštěvy Zlínského kraje Cenu Magalhãesova průlivu společnosti SATTURN HOLEŠOV. Společnost se tak stala jedinou v České republice, která se může pyšnit tímto prestižním oceněním za inovace a objevy se světovým dopadem. Cena byla udělena u příležitosti 500. výročí prvního obepluti zeměkoule portugalským mořeplavcem Fernao de Magalhãesem.

Magellanova expedice znamenala nový způsob vidění světa, spojila Atlantik s Pacifikem a představovala začátek globalizace. K výročí této významné světové události a k připomenutí expedice oceňuje nadace inovátory, kteří dokázali překročit své hranice a přejít do neznáma. Prostřednictvím svého průzkumného snažení objevují inovátoři nová řešení s globálním dosahem, která umožňují budovat lepší svět.

Nadace Fundación Imagen de Chile vybrala projekt ENCELADUS jako českého vítěze této prestižní soutěže, která má připomínat ducha 500letého Magalhãeského průzkumu pomocí oceňování současných inovátorů z celého světa. Nadace označila systém ENCELADUS a jeho potenciální pozitivní globální dopad jako ukázku stejné průzkumné a inovační síly, která inspirovala Magalhãesovu výpravu před 500 lety.

Projekt ENCELADUS a jeho pozitivní ekologický i ekonomický globální dopad je vynikající ukázkou toho, jak důležité jsou inovativní přístupy. Při slavnostním ceremoniálu padlo mnoho slov, všechna se ale setkala v myšlence, že není nic cennějšího než voda, kterou si musíme chránit, a proto je takové projekty třeba podporovat. Získáni ceny Strait of Magellan Award pomůže projektu nejen s rozšířením na domácím trhu, ale také na mezinárodní úrovni.

Za svůj celosvětový inovativní přínos byla firma SATTURN HOLEŠOV oceněna nadací Imagen de Chile také něčím neobvyklým – zasazením stromu v Chilské Patagonii. Svým projektem tak nepřímo přispěla také k zalesnění Patagonie a vytvoření lepšího prostředí pro budoucí generace. Společnosti byl udělen certifikát, který umožňuje najít vysazený strom a sledovat jeho růst. Prostřednictvím tohoto stromu bude inovační projekt na území Chilské republiky stále naživu a nadále bude přispívat k vytvoření lepšího prostředí pro budoucí generace.

Více se dozvíte na webu společnosti SATTURN.

Články o zisku a předávání ceny v médiích

URL

Ocenění holešovské firmě přijel předat chilský velvyslanec

Přerovský deník.cz

Není běžné, aby se v Holešově potkali dva velvyslanci a ještě k tomu z opačných koutů světa. Chilský velvyslanec v Česku Patricio Utreras Díaz a jeho český protějšek v Santiagu Josef Hlobil společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem předali prestižní ocenění firmě SATTURN Holešov.

URL

Chilský velvyslanec v Holešově ocení firmu SATTURN HOLEŠOV

Přerovský deník.cz

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. získal ocenění Nadace Fundación Imagen Chile za inovační projekt zaměřený na čistění odpadních vod ENCELADUS. Jedná se o prestižní mezinárodní soutěž, které se účastní současní inovátoři z celého světa. V letošním roce udělila tato Nadace ocenění Strait of Magellan Award za inovace a průzkum s globálním dopadem.

URL

Velvyslanec Chilské republiky předal Cenu Magalhãesova průlivu

www.khkzk.cz

Velvyslanec Chilské republiky J.E. Patricio Utreras předal během své návštěvy ve Zlínském kraji Cenu Magalhãesova průlivu společnosti SATTURN HOLEŠOV. Ocenění za inovační projekt ENCELADUS, který je zaměřen na čištění odpadních vod, převzal v úterý 7.9.2021 na zámku v Holešově jednatel firmy Jaromír Tomšů.

URL

Chilský velvyslanec předal cenu holešovské firmě SATTURN

www.czwa.cz

Cena Magalhãesova průlivu za inovace a objevy se světovým dopadem byla udělena u příležitosti 500. výročí prvního obeplutí zeměkoule portugalským mořeplavcem Fernão de Magalhãesem. Vítězem této jedinečné ceny za Českou republiku se stala firma SATTURN HOLEŠOV se svým projektem zaměřeným na životní prostředí a zadržování vody v krajině.

URL

Český projekt řešící čištění odpadních vod slaví světový úspěch

www.komunalniekologie.cz

Holešovská společnost SATTURN, která je autorem projektu Enceladus, byla oceněna za přínos, který může přinést především v oblasti čištění municipálních odpadních vod. Tento unikátní systém řeší čištění vody v oblastech s roztroušenou zástavbou, která není vhodná pro centrální čištění prostřednictvím klasických obecních ČOV.

PDF

Prestižní ocenění společnosti SATTURN Chilskou republikou

Časopis HEROLD

Holešovská rodinná společnost SATTURN získala prestižní ocenění od chilské polostátní nadace Fundación Imagen de Chile za inovátorské řešení a řízení malých čistíren odpadních vod a navracení vody do krajiny ENCELADUS. Cena se uděluje za inovativní projekty v oblasti celosvětového pokroku i ochrany životního prostředí.

PDF

Unikátní řešení monitoringu ČOV získalo prestižní cenu

Časopis Vodní hospodářství

Velvyslanec Chilské republiky J. E. Patricio Utreras předal během své návštěvy Zlínského kraje mezinárodní Cenu Magalhãesova průlivu společnosti SATTURN HOLEŠOV za inovační environmentální projekt ENCELADUS. Firma se tak stala jedinou v České republice, která se může pyšnit tímto prestižním oceněním za inovace a objevy se světlovým dopadem.

URL

Zlínský kraj navštívil velvyslanec Chilské republiky

www.kr-zlinsky.cz

V rámci třídenní návštěvy Zlínského kraje zavítal velvyslanec Chilské republiky v Česku J.E. p. Patricio Utreras do sídla hejtmanství. V pondělí 6. září ho v Baťově mrakodrapu přijal hejtman Radim Holiš. Velvyslance doprovodila manželka Brenda Iriarte, první tajemník velvyslanectví Carlos Gajardo a jeho manželka Natallia Bykhautsava.

URL

Ocenění holešovské firmě přijel předat chilský velvyslanec

www.holesov.cz

Holešovský zámek hostil významnou návštěvu, kdy dorazil chilský velvyslanec J. E. Patricio Utreras, aby osobně předal ocenění společnosti Satturn za projekt Enceladus. Projekt a jeho světový význam je vynikající ukázkou toho, jak důležité jsou inovativní přístupy, že není nic cennějšího než voda, a tu že si musíme chránit a takové projekty že je třeba podporovat.

URL

Velvyslanec Chilské republiky ocenil holešovskou firmu

www.zlin.cz

Velvyslanec Chilské republiky v Česku J. E. Patricio Utreras byl na třídenní návštěvě Zlínského kraje. V pondělí 6. září jej přivítal hejtman Radim Holiš v Baťově mrakodrapu a v úterý předal prestižní Cenu Magalhãesova průlivu z Chile zástupcům holešovské firmy SATTURN HOLEŠOV za projekt Enceladus zaměřený na čistění odpadních vod.

PDF

Mezinárodní cena pro holešovskou firmu SATTURN

INFOnoviny 9/2021

Nebývá běžné, zvláště pro ne zrovna velkou firmu, získat prestižní zahraniční cenu. Holešovské firmě SATTURN se to však podařilo. Na slavnostní předání ceny do holešovského zámku přijeli i naši významní politici a také velvyslanec Chilské republiky. Cena Magalhāesova průlivu je udělována za inovace a objevy s globálním dopadem.

PDF

Holešovská firma získala ocenění inovátorů celého světa

Týdeník Kroměřížska 9/2021

Hlavním důvodem zářijové oficiální návštěvy chilského velvyslance v ČR, J. E. Patricia Utrerase, bylo předání ocenění Magalhaesova průlivu z Chile, kterou Nadace Fundación Imagen de Chile uděluje inovátorům z celého světa. Ocenění získala firma SATTURN HOLEŠOV za inovační projekt Enceladus – systémovou telemetrii pro domovní ČOV.

CZECH MADE

Systémový monitoring a telemetrie se zaměřením na soustavy čistíren odpadních vod je nová dynamicky se rozvíjející aktivita společnosti SATTURN HOLEŠOV. V současné době společnost udává celorepublikový trend v oblasti decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem na venkově a odloučených místních částech měst, kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systémy.

Systémová telemetrie ENCELADUS je využívána při čištění komunálních odpadních vod v malých obcích a odloučených částech měst, kde nelze z technických či ekonomických důvodů budovat klasické kanalizační sítě zakončené centrální ČOV. Podstatou inovativního řešení jsou obecní soustavy domovních ČOV se systémovou telemetrií, které jsou provozovány jednou odborně způsobilou osobou prostřednictvím služby ENCELADUS. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV. Firma instalovala v České republice již 1070 čistíren odpadních vod. 

Značka CZECH MADE je označení kvality pro české výrobky a služby s nejdelší tradicí v České republice. Značka vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Značka kvality CZECH MADE spotřebiteli poskytuje jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek nebo službu, logo této značky je garancí kvality nakupovaného zboží. Kvalita každého výrobku i služby je vždy podrobena zkoumáním nezávislé akreditované zkušebny. Značka CZECH MADE byla v roce 2002 jako jedna z prvních přijata do vládou ČR garantovaného Programu Česká kvalita.

Stavba Moravskoslezského kraje 2020

V soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2020, v kategorii „Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby“ získala firma jako přihlašovatel Čestné uznání za projekt „Rybí – likvidace odpadních vod“.
Projekt řešil decentrální odkanalizování 190 rodinných domů v obci Rybí na Novojičínsku prostřednictvím soustavy domovních ČOV, které jsou vybaveny systémovou telemetrií ENCELADUS pro vzdálený on-line monitoring a centrální řízení. Nasazením systémové telemetrie lze ekonomicky a efektivně provozovat soustavu domovních ČOV a současně zajistit ekologickou účinnost a stabilitu všech ČOV zapojených do soustavy.

Mezinárodní cena inovací 2020

Společnost SATTURN HOLEŠOV získala v národním kole Mezinárodní ceny inovací v kategorii Cirkulární ekonomika a uhlíková neutralita druhé místo za systémovou telemetrii ENCELADUS pro soustavy domovních čistíren odpadních vod.

Mezinárodní cena inovací je vyhlašována ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu a porovnává inovace z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Inovace jsou cestou, jak se dostat ze současné krize a překlenout toto těžké období, ale i z dlouhodobého pohledu jsou směrem, jak posunout zaměření celé české ekonomiky a udržet krok s vyspělým světem.

Česká společnost pro jakost takto oceňuje organizace a jednotlivce, pro které je kvalita posláním, kvalitou žijí, kvalitu šíří a aktivně se zasazují o její implementaci.

Egovernment The Best 2020

Firma SATTURN HOLEŠOV získala 2. místo v soutěži Egovernment The Best 2020 v kategorii „projekty obcí“, a to s projektem Soustava domovních ČOV s telemetrickým řídícím systémem v obci Rybí. Cílem projektu bylo odkanalizování obce Rybí ekonomicky i ekologicky efektivním způsobem při současném zadržování vody v intravilánu obce. Systémová telemetrie vytváří ze soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV) funkční celek. Její nasazení umožňuje on-line dohled nad všemi DČOV, které jsou zařazeny do soustavy, a to nejen pro jejich provozovatele, ale i pro orgány státního dohledu, které tak mohou efektivně kontrolovat dodržování stanoveného provozního řádu DČOV, aniž by jejich pracovníci museli fyzicky DČOV kontrolovat.

Egovernment The Best 2020 je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR. Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním.

Inovace roku 2019 – Vizionář 2019

Firma SATTURN HOLEŠOV je pyšným nositelem ocenění „Vizionář 2019“ a zároveň i vítězem celostátní soutěže „Inovace roku 2019“ za technologický projekt „ENCELADUS – Komplexní systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod“. Vyhlašovatelem soutěží jsou společnosti CzechInno (www.czechinno.cz) a AIP ČR (www.aipcr.cz).

Důvodem těchto prestižních ocenění je technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině. Environmentálnímu projektu „Decentrální čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem“ se firma aktivně věnuje již více než 10 let.

Tento inovativní způsob řešení likvidace komunálních odpadních vod na venkově a odloučených místních částech měst je ekonomicky efektivnější než budování centrálních kanalizačních systémů. Druhou výhodou tohoto řešení je, že se celá stavba „obecní kanalizace“ realizuje bez nutnosti rozbíjet obecní komunikace a řešit dopravní omezení v obci při její realizaci.

Další pozitivní skutečností je zadržování vody v krajině, konkrétně v samotném intravilánu obcí. Zde je vyčištěná odpadní voda vracena zpět do přírody v místě, kde k jejímu znečištění došlo. Její využití je nejčastěji na závlahu zahrad (okrasné zeleně, trávníků, stromů, …) nebo je voda zasakována na pozemku rodinného domu, k němuž je ČOV připojena. Využíváním vyčištěné odpadní vody v kombinaci s vodou dešťovou pro užitkové či technické účely se šetří zdroje pitné vody pro potřeby, ke kterým jsou primárně určeny.

Všechny tyto skutečnosti mají pozitivní vliv na životní prostředí našeho venkova. Jejich podstatou je aplikování technologie ENCELADUS, která umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV.