Dálkové odečty vodoměrů

On-line přehled o spotřebě, 24 hod. denně

Dálkové odečty vodoměrů (a jiných měřidel spotřeby) jsou dnes typickou instalací tzv. internetu věcí (IoT), nebo také tzv. Smart Home a Smart City systémů. Hlavním smyslem těchto technologií je zjednodušení a zautomatizování sběru dat a minimalizace vlivu lidského faktoru. Údaje o spotřebě můžete mít k dispozici prakticky on-line, 24 hod. denně. V neposlední řadě může takový systém sloužit nejen k detekci a hlášení mimořádných odběrů, ale také k plánování zásobování vodou a ochraně vodovodního řadu jako kritické infrastruktury obecně.

Technologie ENCELADUS umožňuje nasazení dálkových odečtů vodoměrů jako „samostatné aplikace“, ale také v rámci komplexnějšího systému, který může zahrnovat i měření průtoku na jednotlivých větvích vodovodního řadu, nebo i v samotném vodojemu.

Použité technologie

Jak to funguje?

Na požadované lokalitě jsou jednotlivé vodoměry (s pulzním, nebo indukčním výstupem) doplněny o elektronický snímač, příp. jsou tyto vodoměry v rámci pravidelné obměny nahrazeny takovými, které již mají tento snímač přímo integrován.

K dispozici je celá škála různých typů vodoměrů pro studenou i teplou vodu a pro různé průtoky od vodoměrů domovních až po průtokoměry na hlavní vodovodní řad a do vodojemů.

Data z instalovaných snímačů jsou (zpravidla v nastavených intervalech) přenášena na server ENCELADUS. K tomuto účelu je možné využít různých technologií, protokolů a standardů (GSM/GPRS/LTE, SMS, LoRa, Sigfox, Zigbee, apod.).

Pro použité bezdrátové technologie není překážkou ani instalace vodoměrů do podzemních šachet. V případě problémů se spolehlivostí komunikace lze situaci řešit umístěním vysílače co nejblíže k okraji šachty, použitím směrových antén, nebo instalací radiových převaděčů.

V dohledovém SW ENCELADUS je možné sledovat okamžitou spotřebu jednotlivých vodoměrů, ale také přehledové statistiky za různá období či lokality. SW umí také provést okamžité informování v případě kritických stavů formou SMS zpráv či e-mailů.

SW ENCELADUS můžete využívat jako „cloudovou“ službu (v rámci našeho hostingu), nebo na vlastním dohledovém dispečinku. Pro koncové uživatele nabízíme také aplikaci pro mobilní telefony se systémem Android.

Instalované vodoměry jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Snímací jednotka a radiový modul jsou napájeny z baterie. Doba její životnosti je min. 5 let (je závislá na četnosti odesílání stavu vodoměru a ostatní komunikace).

Vlastnosti a možnosti dohledového systému

Výhody a nevýhody

  • Různé typy vodoměrů a komunikačních modulů (technologií)

  • Bytové („koncové“) vodoměry i měření průtoků přímo na vodovodním řadu

  • Přehled o spotřebě vody prakticky on-line, 24 hod. denně, 7 dní v týdnu

  • Sledování a tvorba přehledů, grafů a statistik o odběrech

  • Upozornění na mimořádný odběr, zpětný tok, zamrznutí vodoměru, apod.

  • Minimalizace vlivu lidského faktoru, odstranění nutnosti vstupu na soukromé pozemky

  • Komplexní dohledový SW, rozúčtování nákladů, příprava podkladů pro fakturaci

Rádi vám pomůžeme s návrhem a instalací systému pro dálkové odečty vodoměrů, ať už se rozhodnete pro jednorázovou instalaci několika kusů, postupnou obměnu všech vodoměrů v rámci provozovaného vodovodního systému, nebo nasazení komplexního systému se sledováním vodojemu a průtoků ve vodovodním řadu.