ENCELADUS

Vracíme vodě život ®

ENCELADUS je komplexní systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV), provádění dálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další související procesy.

ENCELADUS je unikátní systém decentralizovaného čistění odpadních vod pro obce s roztroušenou zástavbou a odloučené místní části měst. Produkované odpadní vody jsou čištěny přímo v místě vzniku, kde jsou po jejich vyčištění dále využívány nebo vraceny zpět do přírody. Soustavy čistíren odpadních vod jsou monitorovány a řízeny vzdáleně z centrálního servisního pracoviště. Investiční náklady takové soustavy jsou až o 50 % nižší než u klasických centralizovaných systémů. Nejsou výjimkou realizace, kde úspora investičních nákladů dosáhla výše 65 %.

Chytré čistírny odpadních vod

 • Ekonomické řešení při nemožnosti napojení na kanalizaci

 • Řešení na míru pro různě velké domácnosti

 • Vzdálená kontrola stavu čistírny pomocí přehledné aplikace

 • Využití vyčištěné vody k zalévání zahrady či splachování WC

 • Bez nutnosti používat speciální prášky na praní

 • Kompletní příprava a realizace projektu

Dozvědět se více

Decentralizované systémy domovních ČOV

 • Řešení pro obce bez centrální kanalizace a lokality s roztroušenou zástavbou

 • Čištění odpadní vody přímo v místě jejího vzniku

 • Recyklace a využití vyčištěné odpadní vody a vod srážkových

 • Monitoring a řízení domovních (individuálních) a skupinových ČOV

 • Telemetrický systém pro decentralizované čištění odpadních vod

 • Až o 50% nižší investiční náklady oproti klasickým centralizovaným systémům

 • Příprava a realizace projektů, zpracování žádostí o dotace a změny PRVKUK

Dozvědět se více

Dálkové odečty vodoměrů

 • Různé typy vodoměrů a komunikačních modulů (technologií)

 • Bytové („koncové“) vodoměry i měření průtoků přímo na vodovodním řadu

 • Přehled o spotřebě vody prakticky on-line, 24 hod. denně

 • Sledování a tvorba přehledů, grafů a statistik o odběrech

 • Upozornění na mimořádný odběr, zpětný tok, zamrznutí vodoměru, apod.

 • Komplexní dohledový SW, rozúčtování nákladů, příprava podkladů pro fakturaci

Dozvědět se více

Hlídání a řízené čerpání vodojemů

 • Řízené čerpání vody do vodojemů a to i z více zdrojů

 • Kontrola hladiny vody ve vodojemech, upozornění při dosažení limitních stavů

 • Řízení tlaku ve vodovodu, sledování průtoků, upozornění na poruchy

 • Zabezpečení objektů vodojemu, ověřování (oprávněného) přístupu k zařízením

 • Měření vydatnosti a kvality vody a řízení její úpravy (např. dávkování chemikálií)

 • Měření hladin a průtoků povrchových vod, srážkoměrné stanice

Dozvědět se více

Služba ENCELADUS – systémová telemetrie pro soustavy domovních ČOV je jako jediná ve svém oboru v České republice nositelem prestižní značky CZECH MADE za kvalitu.

Dílčí části systému ENCELADUS byly navrženy a vyvinuty za finanční podpory z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TANDEM“ MPO ČR „Decentralizované čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem“ (ev. č. FT-TA5/012).

Kontakt

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

Dlažánky 305

769 01 Holešov

Česká republika

Kde nás najdete