ENCELADUS

Vracíme vodě život ®

ENCELADUS je komplexní systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV), provádění dálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další související procesy.

ENCELADUS je unikátní systém decentralizovaného čistění odpadních vod pro obce s roztroušenou zástavbou a odloučené místní části měst. Produkované odpadní vody jsou čištěny přímo v místě vzniku, kde jsou po jejich vyčištění dále využívány nebo vraceny zpět do přírody. Soustavy čistíren odpadních vod jsou monitorovány a řízeny vzdáleně z centrálního servisního pracoviště. Investiční náklady takové soustavy jsou až o 50 % nižší než u klasických centralizovaných systémů. Nejsou výjimkou realizace, kde úspora investičních nákladů dosáhla výše 65 %.

V roce 2022 jsme oslavili již 1000. vyrobený kus řídící jednotky systémové telemetrie ENCELADUS. Tato jednotka je skutečným mozkem chytrých čistíren odpadních vod, které pak tvoří obecní soustavy domovních ČOV. Na vývoji softwaru a výrobě řídících jednotek tvrdě pracujeme už od roku 2008. Technologické řešení tohoto projektu se na trhu pilotně prosadilo až v roce 2018, a to za podpory Státního fondu životního prostředí. Každým krůčkem se utvrzujeme v přesvědčení, že to, co děláme, dává smysl nejen nám, ale i nesčetně obcím, které jsou již léta našimi spokojenými klienty. K dnešnímu dni ENCELADUS aktivně využívá přes 1070 domovních čistíren odpadních vod a v tomto roce nainstalujeme dalších 650 ks.

Chytré čistírny odpadních vod

 • Ekonomické řešení při nemožnosti napojení na kanalizaci

 • Řešení na míru pro různě velké domácnosti

 • Vzdálená kontrola stavu čistírny pomocí přehledné aplikace

 • Využití vyčištěné vody k zalévání zahrady či splachování WC

 • Bez nutnosti používat speciální prášky na praní

 • Kompletní příprava a realizace projektu

Dozvědět se více

Decentralizované systémy domovních ČOV

 • Řešení pro obce bez centrální kanalizace a lokality s roztroušenou zástavbou

 • Čištění odpadní vody přímo v místě jejího vzniku

 • Recyklace a využití vyčištěné odpadní vody a vod srážkových

 • Monitoring a řízení domovních (individuálních) a skupinových ČOV

 • Telemetrický systém pro decentralizované čištění odpadních vod

 • Až o 50% nižší investiční náklady oproti klasickým centralizovaným systémům

 • Příprava a realizace projektů, zpracování žádostí o dotace a změny PRVKUK

Dozvědět se více

Dálkové odečty vodoměrů

 • Různé typy vodoměrů a komunikačních modulů (technologií)

 • Bytové („koncové“) vodoměry i měření průtoků přímo na vodovodním řadu

 • Přehled o spotřebě vody prakticky on-line, 24 hod. denně

 • Sledování a tvorba přehledů, grafů a statistik o odběrech

 • Upozornění na mimořádný odběr, zpětný tok, zamrznutí vodoměru, apod.

 • Komplexní dohledový SW, rozúčtování nákladů, příprava podkladů pro fakturaci

Dozvědět se více

Hlídání a řízené čerpání vodojemů

 • Řízené čerpání vody do vodojemů a to i z více zdrojů

 • Kontrola hladiny vody ve vodojemech, upozornění při dosažení limitních stavů

 • Řízení tlaku ve vodovodu, sledování průtoků, upozornění na poruchy

 • Zabezpečení objektů vodojemu, ověřování (oprávněného) přístupu k zařízením

 • Měření vydatnosti a kvality vody a řízení její úpravy (např. dávkování chemikálií)

 • Měření hladin a průtoků povrchových vod, srážkoměrné stanice

Dozvědět se více

Služba ENCELADUS – systémová telemetrie pro soustavy domovních ČOV je jako jediná ve svém oboru v České republice nositelem prestižní značky CZECH MADE za kvalitu.

Dílčí části systému ENCELADUS byly navrženy a vyvinuty za finanční podpory z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TANDEM“ MPO ČR „Decentralizované čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem“ (ev. č. FT-TA5/012).


Kde nás najdete