Systémová telemetrie

Přijímá i vysílá

Čidla a senzory snímají informace, které jsou vyhodnocovány lokálním řídicím modulem. Základní údaje o provozu čistírny jsou zobrazovány na displeji. Její činnost může uživatel přímo ovlivnit změnou některých nastavení.

Řídicí modul pracuje zcela autonomně. Data z čidel modul odesílá i na dohledový server systému, který umožňuje vzdálený on-line monitoring a vzdálené ovládání celého systému.