Představení

Žijeme na Zemi a rádi zvedáme hlavu k obloze. Občas objevíme zázraky: v atmosféře planety Saturn se vyskytují molekuly vody a vodní pára tryská ze Saturnova ledového měsíce s názvem Enceladus. Pod jeho povrchem se skrývá zřejmě celý oceán.

Je to senzace a jistě i cíl budoucích vesmírných misí.

Avšak žijeme na Zemi a hlavu bychom měli sklánět v úctě k přírodě této planety. Bude úžasné, až život ve vesmíru objevíme. Jde však o to, abychom ho tady mezitím neztratili.

I proto se zrodil náš malý, pozemský vesmír: ENCELADUS společnosti SATTURN.

Unikátní monitorovací a řídící systém pro domovní a skupinové čistírny odpadních vod. Systém, který úspěšně řeší komplexní a efektivní čištění kapaliny, která je pro lidskou existenci nezbytná.

Protože zůstane-li voda živá, žijeme i my.

ENCELADUS

  • zajišťuje dokonalou kontrolu i řízení čistícího procesu pomocí systémové telemetrie osazené v jednotlivých ČOV
  • představuje inovativní řešení v čištění komunálních odpadních vod
  • je vhodný v lokalitách, kde není technicky nebo ekonomicky reálné použít centrální čištění jednou obecní ČOV
  • decentralizovaný způsob čištění odpadních vod, který z domovních i skupinových ČOV vytváří ucelený systém
  • umožňuje snížit celkové investiční náklady, které jsou až o 50% nižší proti centrálnímu řešení v aglomeracích či obcích s méně než 2 000 obyvateli