Voda je život

Žijeme na Zemi a rádi zvedáme hlavu k obloze. Občas objevíme zázraky: v atmosféře planety Saturn se vyskytují molekuly vody, vodní pára tryská ze Saturnova ledového měsíce s názvem Enceladus. Pod jeho povrchem se skrývá zřejmě celý oceán.

Je to senzace a jistě i cíl budoucích vesmírných misí.

Avšak žijeme na Zemi a hlavu bychom měli i sklánět v úctě k přírodě této planety. Bude úžasné, až život ve vesmíru objevíme. Jde o to, abychom ho tady mezitím neztratili.

I proto se zrodil náš malý, pozemský vesmír: ENCELADUS společnosti SATTURN. Unikátní monitorovací a řídící systém pro domovní a skupinové čistírny odpadních vod. Systém, který úspěšně řeší komplexní a efektivní čištění kapaliny, která je pro lidskou existenci nezbytná.

Protože zůstane-li voda živá, žijeme i my.

cista_voda