Chytrá volba

Nasazením systémové telemetrie ENCELADUS jsou všechna kritická místa čistírny osazena příslušnými senzory, pomocí nichž je možno kompletně monitorovat a příp. i řídit její provoz.

Základem efektivního decentralizovaného způsobu čištění komunální odpadní vody je trvalý dohled a řízení celého procesu. Ten nesmí vykazovat chyby technického rázu, ani chyby způsobené lidským faktorem.

Největším problémem bývá dodržování předepsaného provozního řádu, pravidelných kontrol, včasného a ekonomického vývozu kalu.

ENCELADUS odstraňuje neduhy individuálního provozování domovních čistíren odpadních vod. Všechny ČOV jsou zapojeny do kanalizačního systému pod jednoho odborného provozovatele.