Enceladus je produkt společnosti
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Web se zaměřuje výhradně na oblast životního prostředí
a hospodaření s vodou v krajině.

Seminář „Chytré hospodaření s vodou obcím Zlínského kraje“ pořádaný SMS ČR v Holešově

  27. 06. 2016

Firemní seminář „Inovativní technologie čištění odpadních vod na venkově a dotace OPŽP / NPŽP / MZe“

  15. 06. 2016

Konference „Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií“ pořádána ve spolupráci

  07. 06. 2016

Klíčové vlastnosti

Enceladus je unikátní monitorovací a řídící systém pro domovní a skupinové čistírny odpadních vod. Systém, který úspěšně řeší komplexní a efektivní čistění kapaliny, která je pro lidskou existenci nezbytná.

  • Systémová telemetrie

  • Čistění odpadní vody v místě jejího vzniku

  • Recyklace vody

  • Srážková voda

  • Kalová koncovka

  • Životní prostředí