ENCELADUS

Vracíme vodě život

Žijeme na Zemi a rádi zvedáme hlavu k obloze. Občas objevíme zázraky: v atmosféře planety Saturn se vyskytují molekuly vody a vodní pára tryská ze Saturnova ledového měsíce s názvem Enceladus. Pod jeho povrchem se skrývá zřejmě celý oceán. Je to senzace a jistě i cíl budoucích vesmírných misí.

Avšak žijeme na Zemi a hlavu bychom měli sklánět v úctě k přírodě této planety. Bude úžasné, až život ve vesmíru objevíme. Jde však o to, abychom ho tady mezitím neztratili. I proto se zrodil náš malý, pozemský vesmír: ENCELADUS společnosti SATTURN. Protože, zůstane-li voda živá, žijeme i my!

ENCELADUS je unikátní komplexní systém zahrnující technologie pro monitorování a řízení (domovních) čistíren odpadních vod (ČOV), provádění dálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další související procesy.

Decentralizované čištění odpadních vod

 • Čištění odpadní vody přímo v místě jejího vzniku

 • Recyklace a využití vyčištěné odpadní vody a vod srážkových

 • Monitoring a řízení domovních (individuálních) a skupinových ČOV

 • Telemetrický systém pro decentralizované čištění odpadních vod

 • Až o 50% nižší investiční náklady oproti klasickým centralizovaným systémům

 • Příprava a realizace projektů, zpracování žádostí o dotace a změny PRVKUK

Dozvědět se více

Dálkové odečty vodoměrů

 • Různé typy vodoměrů a komunikačních modulů (technologií)

 • Bytové („koncové“) vodoměry i měření průtoků přímo na vodovodním řadu

 • Přehled o spotřebě vody prakticky on-line, 24 hod. denně

 • Sledování a tvorba přehledů, grafů a statistik o odběrech

 • Upozornění na mimořádný odběr, zpětný tok, zamrznutí vodoměru, apod.

 • Komplexní dohledový SW, rozúčtování nákladů, příprava podkladů pro fakturaci

Dozvědět se více

Hlídání a řízené čerpání vodojemů

 • Řízené čerpání vody do vodojemů a to i z více zdrojů

 • Kontrola hladiny vody ve vodojemech, upozornění při dosažení limitních stavů

 • Řízení tlaku ve vodovodu, sledování průtoků, upozornění na poruchy

 • Zabezpečení objektů vodojemu, ověřování (oprávněného) přístupu k zařízením

 • Měření vydatnosti a kvality vody a řízení její úpravy (např. dávkování chemikálií)

 • Měření hladin a průtoků povrchových vod, srážkoměrné stanice

Dozvědět se více

Dílčí části systému ENCELADUS byly navrženy a vyvinuty za finanční podpory z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TANDEM“ MPO ČR „Decentralizované čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem“ (ev. č. FT-TA5/012).

Kontakt

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

Dlažánky 305

769 01 Holešov

Česká republika

Kde nás najdete